Outsourcing

Interim Management

For at gøre en virksomhed så rentabel som muligt vurderer mange virksomhedsledere i dag deres organisation og de omkostninger, der er forbundet med at drive den. Personalefunktionen er et område, hvor mange virksomheder vælger en outsourcing-løsning, fordi de løbende har brug for råd, vejledning og konkret opgaveløsning inden for HR-området, uden at de dog har brug for en egentlig fuldtids personaleafdeling.

Fordele ved outsourcing

En af de væsentligste fordele ved at tilknytte Appoint HR til løsning af HR-opgaver er, at du trækker på kompetente konsulenter, som er up-to-date med gældende lovgivning og metoder inden for personaleområdet, og som dagligt arbejder med HR på både det strategiske og operationelle plan.

Ved at tilknytte en ekstern konsulent som en fleksibel ressource kan du koncentrere dig om dine kernekompetencer og bruge os som uvildig sparringspartner og som den, der udfører arbejdet i praksis.

Hvilke opgaver løser vi?

Nedenstående oversigt er blot eksempler på nogle af de opgaver, vi kan løse for din virksomhed:

 • Ansættelseskontrakter
 • Introduktionsprogrammer
 • Personalehåndbøger
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser/Klimaundersøgelser
 • Udarbejdelse af personalepolitik
 • Jobbeskrivelser
 • Coaching af mellemledere og ledere
 • Rekrutteringsmanual/-process
 • Kompetenceudvikling
 • Forenkling af personaleadministrative rutiner
 • Udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Juridisk rådgivning ved afskedigelser
 • Medvirke ved rekruttering af medarbejdere